İşitme Materyalleri

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel özellikleri ve gelişim alanlarındaki ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan materyaller, öğrencilere öğrenme imkânı sunacak, Eğitim sürecini kolaylaştıracak ve kalıcı hale getirecektir. İşitme Materyalleri