İşitme Kaybına Bağlı Dil Ve Konuşma Bozuklukları

İşitme Kaybına Bağlı Dil Ve Konuşma Bozuklukları

İnsanlarda sıklıkla görülen duyusal bozukluklardan biri de işitme kaybıdır. İşitme duyusu çocukların iletişim ,akademik, sosyal ,bilişsel, motor gelişiminde önemli role sahiptir ve işitme duyusunun yitimi bu gelişim alanlarında bazı farklılıklara neden olmaktadır. İşitme kayıplı çocukların en çok etkilendiği gelişim alanlarından biri de dil ve konuşmadır. Dil ve konuşma gelişiminde sağlıklı işitme duyusuna sahip olunması en önemli faktörlerden biridir. İşitme duyusunun işlevi çocuk anne karnında 20 haftalıkken başlamaktadır. Normal gelişim gösteren çocuk dünyaya geldiğinde işitme deneyimini kazanmıştır. Çocuklarda dil edinimi belirli süreçlerden oluşmaktadır. Konuşmanın becerisinin…